Հեռավոր հիվանդների մոնիտորինգի բարձրացումը

Կենսական նշանների սկանավորումDeep LearningTOIՀեռավոր հիվանդների մոնիտորինգի բարձրացումը
???????