MultiFace Scan - RE.DOCTOR

Technologia skanowaniaMultiFace Scan
skanowanie wielopłaszczyznowe

MultiFace Scan

Przez: / Technologia skanowania / Mo?liwo?? komentowania MultiFace Scan zosta?a wy??czona

MultiFace Scan to technologia combo rPPG, która umożliwia skanowanie lub monitorowanie wielu osób.

Pielęgniarka na oddziale domu opieki mogłaby skanować pacjentów bez przerywania ich snu, zbierać ich parametry życiowe i przesyłać dane do systemu dokumentacji medycznej placówki.

Skanowanie osób, z którymi nie chcesz mieć kontaktu, obejmuje zakłady karne, placówki zakaźne lub miejsca, w których kontakt jest mniej pożądany, takie jak pacjenci z demencją lub dzieci.

Plusy:

Wady:

Szukasz czegoś więcej?

MultiFace Scan to świetne rozwiązanie, gdy trzeba zeskanować wiele osób i przypisać zebrane dane dotyczące parametrów życiowych do właściwego rekordu. Ale czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla Twoich przypadków użycia? 

Możemy zaoferować spostrzeżenia i sugestie dotyczące najlepszych sposobów wdrożenia RE.DOCTOR MultiFace Scan.

Dużo do przemyślenia. Zacznij od rozmowy z RE.DOCTOREM. Umów się na spotkanie wstępne, korzystając z poniższego kalendarza.

telezdrowie

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nasze rozwiązania nie zastępują pracownika służby zdrowia, a nasze rozwiązania nie diagnozują, nie zapobiegają ani nie zapewniają leczenia jakiejkolwiek formy choroby lub schorzenia.Polski