diabetes - RE.DOCTOR

Tag: diabetes

25th februari, 2024

Smartphone Revolution: Transforming Diabetes Management with Pocket-Sized Vital Sign Collection

Living with diabetes requires constant vigilance and proactive management. While finger pricks and clinic visits have been the norm, a new wave of technology is empowering individuals with smartphone-based vital sign collection. This shift promises to transform diabetes management, placing valuable health insights and control directly in your pocket. Beyond...

Meer lezen
25th februari, 2024

Diabetesmanagement transformeren: Pocket krachtpatsers voor het verzamelen van vitale functies

For individuals navigating the complexities of diabetes, self-monitoring often involves a constant dance with finger pricks, clinic visits, and a mountain of data. While these methods provide valuable insights, they can also be inconvenient, disruptive, and create information overload. Enter the smartphone ? a ubiquitous device that's quietly transforming diabetes...

Meer lezen
25th februari, 2024

Smartphone Revolution: Reimagining Diabetes Management with RE.DOCTOR

Living with diabetes is a constant dance of monitoring, adjusting, and adapting. Traditional methods often involve finger pricks and clinic visits, which can be inconvenient and disruptive. But amidst the whirlwind, a quiet revolution is brewing: smartphone-based vital sign collection. This technology has the potential to empower individuals with diabetes,...

Meer lezen
25th februari, 2024

Empowered by Your Pocket: Smartphone-Based Vital Signs for Diabetes Management

Diabetes management is a complex dance, requiring constant vigilance and adjustments to keep blood sugar levels in check. Traditional methods often involve finger pricks and clinic visits, which can be inconvenient and disruptive. But technology is offering a revolutionary solution: smartphone-based vital sign collection. This emerging trend promises to empower...

Meer lezen
11 december 2023

Insulineresistentie omkeren met AI-gestuurde aanpassing van levensstijl

Insulineresistentie omkeren met AI-gestuurde leefstijlaanpassing Insulineresistentie is een aandoening waarbij je cellen niet goed reageren op het hormoon insuline. Insuline helpt je lichaam glucose te gebruiken voor energie. Wanneer je cellen resistent zijn tegen insuline, hoopt glucose zich op in je bloedbaan, wat kan leiden tot...

Meer lezen
29 september 2023

RE.DOCTOR Digitale biomarker voor diabetes

Diabetes neemt wereldwijd snel toe en zal tegen 2045 naar verwachting 693 miljoen mensen bedragen. Het subtiele begin van diabetes type 2 vertraagt de diagnose en verhoogt de morbiditeit. Gezien de multifactoriële vasculaire effecten van diabetes heeft RE.DOCTOR een smartphonegebaseerde fotoplethysmografie (PPG)-tool ontwikkeld die een breed toegankelijke digitale biomarker voor diabetes biedt....

Meer lezen
nl_NLNederlands