Wykrywanie POChP za pomocą narzędzia RE.DOCTOR na smartfony - RE.DOCTOR

Skanowanie parametrów życiowychWykrywanie POChP za pomocą narzędzia RE.DOCTOR na smartfony
copd

Wykrywanie POChP za pomocą narzędzia RE.DOCTOR na smartfony

POChP, trzecia najczęstsza przyczyna zgonów na świecie, dotyka około 12,5 miliona osób w Stanach Zjednoczonych, prowadząc do 150 000 zgonów rocznie.

Choroba ta jest również jednym z najdroższych schorzeń przewlekłych, generując koszty opieki zdrowotnej w wysokości ponad $30 miliardów rocznie w Stanach Zjednoczonych. Znaczna część tych kosztów wynika z zaostrzeń, nagłego i zagrażającego życiu pogorszenia czynności płuc u pacjentów z POChP.

Zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i przewlekłej niewydolności serca (CHF) prowadzi do wysokich kosztów opieki zdrowotnej z powodu zwiększonej liczby wizyt na izbie przyjęć i hospitalizacji.
Wczesne interwencje mają na celu poprawę monitorowania objawów w celu wczesnego wykrycia pogorszenia i zapewnienia strategii samodzielnego leczenia.
 
The RE.DOCTOR COPD SDK można dodać do dowolnej aplikacji na smartfony, aby pomóc w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z POChP. Więcej informacji na stronie https://re.doctor/en/
#COPD #copd #copdświadomośćPolski