COPD opsporen met RE.DOCTOR Smartphone Tool - RE.DOCTOR

Vital Signs ScanCOPD opsporen met RE.DOCTOR Smartphone Tool
copd

COPD opsporen met RE.DOCTOR Smartphone Tool

COPD, wereldwijd de op twee na belangrijkste doodsoorzaak, treft naar schatting 12,5 miljoen mensen in de VS en leidt jaarlijks tot 150.000 sterfgevallen.

De ziekte is ook een van de duurste chronische aandoeningen, met zorgkosten van meer dan $30 miljard per jaar in de VS. Een groot deel van die kosten wordt veroorzaakt door exacerbaties, de plotselinge en levensbedreigende verslechtering van de longfunctie die COPD-patiënten ervaren.

Verergering van chronisch obstructieve longziekte (COPD) en chronisch hartfalen (CHF) leidt tot hoge kosten voor de gezondheidszorg door meer bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH) en ziekenhuisopnames.
Vroegtijdige interventies zijn gericht op het verbeteren van de monitoring van symptomen om vroegtijdige verslechtering op te sporen en zelfmanagementstrategieën aan te reiken.
 
De RE.DOCTOR COPD SDK kan worden toegevoegd aan elke smartphone-app om te helpen bij de diagnose en ondersteuning van de behandeling van COPD-patiënten. Lees meer op https://re.doctor/en/
#COPD #copd #copdbewustzijnNederlands