Wykrywanie zażywania kokainy za pomocą smartfona - RE.DOCTOR

Technologia skanowaniaWykrywanie używania kokainy za pomocą smartfona
wykrywanie narkotyków

Wykrywanie używania kokainy za pomocą smartfona

Efekty sercowo-naczyniowe zażywania kokainy są ostre. Obiektywne dane dotyczące zażywania kokainy w naturalnych warunkach terenowych można wykryć za pomocą wykrywania tętna w oparciu o fotopletyzmografię opartą na odbiciu (PPG).
Dodatkowe potencjalne obszary rozszerzenia badań nad fotopletyzmografią (PPG) obejmują rozszerzenie wykrywania zarówno stymulantów, jak i opioidów, poprzez pomiar obwodowego nasycenia tlenem naczyń włosowatych (SpO2) w celu wykrycia stosowania opioidów poprzez zmniejszenie częstości akcji serca i nasycenia krwi tlenem.
Zdolność ta może pomóc w planach leczenia substancji oraz dyskretnym wykrywaniu i monitorowaniu narkotyków.
RE.DOCTOR współpracuje z partnerami w celu dalszego rozwoju tej technologii. Dołącz do naszych wysiłków jako wspierający lub partner. Więcej informacji na stronie https://re.doctor/en/research-partners/Polski