Algemene voorwaarden - RE.DOCTOR

Voorwaarden

Privacybeleid

RE.DOCTOR PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid (?Beleid?) is voor het laatst bijgewerkt op 29 juli 2022.

 1. Doel van dit privacybeleid en toestemming.

Dit Privacybeleid legt uit hoe informatie wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door RE.DOCTOR met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van onze Diensten via onze mobiele applicatie (?App?). Om dit Privacybeleid gemakkelijker leesbaar te maken, worden onze diensten en App gezamenlijk de "Diensten" genoemd. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites, diensten of toepassingen van derden die toegankelijk zijn via onze Diensten.

Door gebruik te maken van en/of toestemming te geven voor het gebruik van onze diensten door u en uw Geautoriseerde Provider (zoals gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden), stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonlijke Informatie en uw Persoonlijke Gezondheidsinformatie (elk zoals hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met dit Beleid. Wij raden u sterk aan dit Beleid zorgvuldig te lezen en het te bewaren voor toekomstig gebruik. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie Sectie 13 "Wijzigingen in dit privacybeleid" hieronder). Controleer daarom dit Beleid regelmatig op updates. Uw voortdurend gebruik van onze Website, App, en/of een van onze Diensten, zoals gedefinieerd in onze Voorwaarden, nadat wij wijzigingen in dit beleid hebben aangebracht, betekent dat u deze wijzigingen aanvaardt en ermee instemt. Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in dit Beleid en uw toestemming vragen voor nieuwe manieren waarop wij uw Persoonlijke Informatie of Persoonlijke Gezondheidsinformatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

De toepassing van dit beleid is onderworpen aan de toepasselijke wetten, voorschriften en de bevelen of wettige verzoeken van rechtbanken of gerechtelijke autoriteiten.

Wij nemen commercieel redelijke maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid te beschermen van persoonlijk identificeerbare en gezondheidsinformatie die u met ons deelt. Wij voldoen aan de HIPAA-beveiligingsregel voor administratieve, technische en fysieke beveiligingswaarborgen en laten jaarlijks beoordelingen van onze controles door derden uitvoeren. Wees u er echter van bewust dat geen enkele veiligheidsmaatregel perfect of ondoordringbaar is en dat wij de absolute veiligheid van uw informatie niet kunnen garanderen. 

Wij doen ons deel om uw informatie te beschermen, maar het is belangrijk dat u uw informatie ook beschermt. Bovendien hebben wij geen controle over de acties van iedereen met wie u of een andere RE.DOCTOR gebruiker ervoor kiest om informatie te delen. Als zodanig dient u voorzichtig te zijn met de toegang die u aan anderen verleent wanneer u de App gebruikt, en met de informatie die u kiest te delen wanneer u de RE.DOCTOR Diensten gebruikt.

 1. Categorieën van informatie die wij van u kunnen verzamelen.

Persoonlijke informatie

Persoonsgegevens zijn alles wat u identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, in verband kan worden gebracht met of redelijkerwijs, direct of indirect, aan u kan worden gekoppeld. Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn uw:

Persoonlijke Informatie die wij verzamelen kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mail adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, fysieke of emotionele kenmerken, bankrekeningnummer, elke identificatiecode die wij kunnen gebruiken om contact met u op te nemen, andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verkiest toe te voegen aan uw Gebruikersaccount profiel in onze App, dossiers, en kopieën van uw correspondentie met ons en met uw Geautoriseerde Provider via onze App.

Beschermde gezondheidsinformatie

Beschermde gezondheidsinformatie is een deelverzameling van persoonlijke informatie die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen (gezamenlijk "HIPAA"). Zoals hierboven vermeld, kunnen wij Beschermde Gezondheidsinformatie over u ontvangen van Geautoriseerde Providers en kan de informatie die u ons verstrekt in verband met Diensten (zoals de specifieke RE.DOCTOR diensten die u van een Geautoriseerde RE.DOCTOR Provider ontvangt) Beschermde Gezondheidsinformatie zijn.

Niet-persoonlijke informatie

Niet-persoonlijke informatie is informatie waarmee wij u niet kunnen identificeren, contacteren of lokaliseren. Bijvoorbeeld, het modelnummer en de fabrikant van uw toestel en de staat waarin u woont zijn niet-persoonlijke gegevens, tenzij ze gekoppeld zijn aan uw persoonlijke gegevens. Indien wij uw Niet-persoonsgegevens combineren of koppelen met Persoonlijke Gegevens (zoals het combineren van uw naam met het model van uw apparaat), behandelen wij de gecombineerde gegevens als Persoonlijke Gegevens zolang deze worden gecombineerd.

 

 1. Informatie die wij automatisch van u verzamelen.

Cookies en IP-adressen

De Diensten kunnen gebruik maken van "cookie"-technologie en soortgelijke technologie om informatie van onze bezoekers te verzamelen, zoals welke pagina's worden gebruikt en hoe vaak ze worden gebruikt, en om bepaalde functies op de Diensten mogelijk te maken. In sommige rechtsgebieden wordt dit beschouwd als Persoonsgegevens.

Wij kunnen informatie verzamelen over uw activiteiten op onze Diensten met behulp van technologieën zoals cookies, inclusief cookies van derden, webbakens, JavaScript-code, HTML 5-databases en serverlogbestanden. De informatie die wij met deze middelen verzamelen kan bestaan uit uw Media Access Control (MAC)-adres, besturingssysteem en versie, schermresolutie, fabrikant en model van het apparaat, taal, type en versie van de internetbrowser, de versie van de Services die u gebruikt, de datum en tijd waarop u de Services opent, bezochte pagina's, de tijd die u aan de Services besteedt, algemene locatiegegevens en andere activiteitsgegevens. Deze informatie wordt automatisch gegenereerd. Onze externe bedrijfspartners en wij kunnen deze informatie gebruiken om u een optimale ervaring te bieden.

Uw IP-adres? (een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan de computer of een ander apparaat dat u gebruikt door uw internetprovider) kan automatisch worden geïdentificeerd en geregistreerd in onze serverlogbestanden wanneer u de Diensten bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de pagina('s) die werden bezocht. IP-adressen worden automatisch verzameld door veel websites, toepassingen en andere diensten. Wij kunnen IP-adressen gebruiken voor doeleinden zoals het berekenen van gebruiksniveaus van de Diensten, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de Diensten.

Informatie over de locatie

Locatiegegevens zijn een deelverzameling van Persoonsgegevens die kunnen worden gebruikt om het apparaat te lokaliseren dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Locatiegegevens kunnen omvatten: (i) met uw toestemming, de locatie van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten; (ii) het IP-adres van het apparaat of de internetdienst die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten, en (iii) andere informatie die door een gebruiker of anderen beschikbaar wordt gesteld en die de huidige of eerdere locatie van de gebruiker aangeeft. Als u niet wilt dat wij Locatiegegevens van uw apparaat verzamelen, schakelt u de locatie-instelling(en) op uw apparaat uit of verwijdert u de Apps. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van de locatie-instelling gevolgen kan hebben voor bepaalde functies van de Diensten.

 

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens" is informatie die wij automatisch verzamelen over uw gebruik van de Diensten en uw apparaat. Dit type informatie identificeert gewoonlijk op zichzelf geen individu, en kan uw webbrowser en besturingssysteem, apparaatmodel en -fabrikant en uw activiteit op de Diensten omvatten. Indien Gebruiksgegevens worden gecombineerd met of gekoppeld aan Persoonsgegevens, behandelen wij deze als Persoonsgegevens. Indien de Gebruiksgegevens niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, dan zijn het Niet-persoonsgegevens en worden ze niet behandeld als Persoonsgegevens.

Niet volgen

Sommige webbrowsers hebben "Do Not Track" of soortgelijke functies waarmee u elke website die u bezoekt kunt aangeven dat u niet wilt dat uw activiteiten op die website worden gevolgd. Momenteel reageren de Services niet op "Do Not Track"-signalen en bijgevolg zullen de Services informatie over u blijven verzamelen, zelfs als de "Do Not Track"-functie van uw browser is geactiveerd. De enige manier om het verzamelen van informatie via cookies of andere trackingtechnologie volledig uit te schakelen, is door actief de instellingen van uw browser of mobiele apparaat te beheren om cookies en andere tracking-/registratietools te verwijderen en uit te schakelen.

 

 1. Derde dienstverleners.

RE.DOCTOR gebruikt een derde dienstverlener om fouten in onze software op te sporen en te voorkomen; en om e-mails en uitnodigingen voor gebruikersaanmelding te verzenden, te ontvangen en te volgen. Deze externe dienstverleners kunnen toegang hebben tot persoonlijke informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie als een incidenteel resultaat van de diensten die door deze derden aan RE.DOCTOR worden verleend, maar de toegang van deze derden tot dergelijke informatie wordt strikt gecontroleerd overeenkomstig de hieronder beschreven waarborgen.

Terwijl u ons platform gebruikt, kunt u ervoor kiezen RE.DOCTOR te machtigen om uw gezondheidsdossiers en beschermde gezondheidsinformatie op te vragen en openbaar te maken. Deze dossiers zijn mogelijk geen volledig 100% dossier en deze dossiers zijn mogelijk niet bruikbaar voor diagnostische doeleinden. Deze gezondheidsdossiers zullen worden gedeeld met Geautoriseerde Providers om een goede gezondheidszorg te garanderen. RE.DOCTOR wijzigt of bewerkt geen medische dossiers die zij van derden heeft ontvangen. Als u deze toestemming op enig moment wilt intrekken, kunt u dit doen door uw profiel op de RE.DOCTOR App te verwijderen.

 

 1. Informatie verstrekt door uw erkende leverancier.

Uw Geautoriseerde Provider kan in ons Platform informatie opnemen zoals interacties met u, testresultaten, evaluaties, verslagen en notities die aansluiten bij de behandeling en andere informatie met betrekking tot uw geestelijke gezondheid. Door ons Platform te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat de door u gekozen Geautoriseerde Provider gemachtigd is om uw Persoonlijke Informatie en Persoonlijke Gezondheidsinformatie aan ons bekend te maken.

 

 1. Doel voor het verzamelen van informatie.

Wij kunnen de door u verstrekte informatie voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder:

 • U de Diensten leveren en aan uw verzoeken voldoen: u registreren, uw account beheren en u de informatie, producten en diensten leveren die u aanvraagt. Wij beantwoorden bijvoorbeeld uw vragen wanneer u contact met ons opneemt en helpen bij problemen die u meldt over onze Diensten;
 • Met jou communiceren;
 • Het leveren, onderhouden en verbeteren van onze activiteiten: Het verbeteren van de functionaliteit van onze Diensten, zoals gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren of aanpassen van onze Diensten, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het exploiteren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten;
 • Het verbeteren van uw ervaring: Het personaliseren en verbeteren van uw ervaring wanneer u de Diensten gebruikt, zoals het afstemmen van inhoud en reclame en het onthouden van uw voorkeuren.
 • Juridische en andere zakelijke doeleinden: Elke actie ondernemen die wij noodzakelijk of gepast achten: (a) om illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen en op te sporen; (b) onder toepasselijke wetten, inclusief wetten buiten uw land van verblijf; (c) om te voldoen aan een juridisch proces; (d) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten uw land van verblijf; (e) om onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid af te dwingen (f) om onze activiteiten of die van onze filialen te beschermen; (g) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen; (h) om frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten op te sporen, te onderzoeken en te voorkomen, en om uw identiteit te verifiëren en te bevestigen wanneer u terugkeert naar de Diensten; en (i) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken die wij kunnen oplopen;
 • Combineren met andere informatie: Koppelen of combineren met informatie die we uit andere bronnen krijgen om uw behoeften te begrijpen en u een betere ervaring te bieden; en
 • Op uw aanwijzing: Het uitvoeren van alle andere doeleinden die specifiek bekend zijn gemaakt op het moment dat wij om uw informatie vragen.

Wij kunnen uw informatie ook anonimiseren of uw informatie samenvoegen met andere gebruikers van de Diensten ("Samengevoegde Informatie"). Deze Geaggregeerde Informatie is geen Persoonsgegevens, omdat deze niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren en door ons kunnen worden gebruikt voor elk wettig doel. Indien Verzamelde Informatie opnieuw wordt geïdentificeerd, wordt deze behandeld als Persoonlijke Informatie.

 

 1. Met wie we informatie kunnen delen.

Wij kunnen uw informatie delen met andere partijen voor verschillende zakelijke doeleinden:

 • Zakenpartners: Wij kunnen ook Beschermde Gezondheidsinformatie bekendmaken aan onze zakenpartners die namens ons functies uitvoeren of ons diensten verlenen als de informatie noodzakelijk is voor dergelijke functies of diensten. Alle zakenpartners zijn verplicht de privacy van uw informatie te beschermen en mogen geen informatie gebruiken of openbaar maken anders dan zoals gespecificeerd in ons contract.
 • Met erkende verstrekkers van diensten: Wij kunnen uw informatie delen met onze Geautoriseerde Leveranciers voor wie wij diensten verlenen of om u onze Diensten te leveren, en in het algemeen om ons dienstenaanbod te verbeteren.
 • In geval van een bedrijfstransactie: In het geval wij een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie, overname, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, faillissement of verkoop van al onze activa of een deel daarvan, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de partij(en) van een dergelijke transactie.
 • Voor juridische doeleinden: Wij zullen uw informatie bekendmaken wanneer wij denken dat dit nodig is om werkelijke of verwachte fraude, criminele activiteiten, letsel of schade aan ons of anderen te onderzoeken of te voorkomen, of wanneer dit anderszins vereist wordt door de wet, regelgeving, dagvaarding of gerechtelijk bevel, of wanneer dit nodig is om onze rechten te beschermen.
 • Op uw aanwijzing: Wij delen uw informatie met derden als en wanneer u ons dat opdraagt. Bijvoorbeeld, als u ons verzoekt uw informatie te delen met een van onze zakenpartners om te profiteren van een product of dienst die deze partner aanbiedt, zullen wij uw informatie delen met die zakenpartner.

RE.DOCTOR verkoopt geen Persoonlijke Informatie die wij over u verzamelen.  Wij kunnen echter geaggregeerde informatie over onze gebruikers delen op alle wettelijk toegestane manieren.

 

 1.   Hoe wij uw persoonlijke informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie beschermen.

De veiligheid en beveiliging van uw persoonlijke informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie is zeer belangrijk voor RE.DOCTOR. Hoewel wij geen volledige bescherming van uw persoonlijke informatie of persoonlijke gezondheidsinformatie kunnen garanderen, volgen wij commercieel redelijke praktijken om van u verzamelde persoonlijke informatie en persoonlijke gezondheidsinformatie te beschermen tegen toevallig verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking en vernietiging. 

RE.DOCTOR richt zich op veiligheid vanaf de basis. Ons datacenter voldoet aan de volgende normen:

HIPAA
 SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (voorheen SAS70)
 SOC 2
 SOC 3
 PCI DSS niveau 1
 ISO 27001
 FedRAMP(SM)
 DIACAP en FISMA
 ITAR
 FIPS 140-2
 CSA
 MPAA

Wij maken ook gebruik van proximity security badge toegang en digitale beveiliging videobewaking. Ons servernetwerk is alleen toegankelijk via SSL VPN met publieke sleutelverificatie of via Two-factor Authentication over SSL. Daarnaast is ons netwerk alleen toegankelijk via SSL VPN of multi-factor authenticatie, en is alle toegang tot ons webportaal beveiligd via HTTPS met SSL 256-bit encryptie. Bovendien zijn alle medewerkers met toegang tot klantgegevens gecertificeerd als HIPAA Privacy Associate.

Omdat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is, is elke overdracht van persoonlijke informatie of persoonlijke gezondheidsinformatie op eigen risico. Hoewel wij veiligheidsmaatregelen nemen om de integriteit van de gegevens die wij beheren te handhaven, met inbegrip van de encryptie van alle Persoonlijke informatie en Persoonlijke gezondheidsinformatie, tijdens het transport of in rust, zijn wij niet verantwoordelijk voor het omzeilen van onze privacyinstellingen of veiligheidsmaatregelen. Uw Persoonsgegevens en Gezondheidsinformatie kunnen via verschillende netwerken worden verzonden en kunnen worden gewijzigd om de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten te bevestigen en aan te passen. Wij verzoeken u dringend voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie in openbare delen van ons Platform.

Veiligheidsmaatregelen om geautoriseerde toegang tot uw account op ons Platform te verzekeren omvatten het gebruik van een gebruikersnaam en een wachtwoord voor verificatie. U bent verantwoordelijk voor het privé houden van uw persoonlijke wachtwoord en gebruikersnaam. Neem onmiddellijk contact met ons op als u denkt dat uw wachtwoord gecompromitteerd of misbruikt is.

 

 1. Opting out of Marketing Communicatie.

U kunt ervoor kiezen geen e-mails meer te ontvangen door u af te melden via de afmeldlink in al onze marketingmails.

 

 1. Reclame- en analysediensten van anderen.

Wij kunnen anderen toestaan analytische diensten te verlenen en namens ons advertenties op het Platform aan te bieden. Deze entiteiten kunnen cookies, web beacons, apparaat identificatoren en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Diensten en andere websites en applicaties, inclusief uw IP adres, web browser, mobiele netwerk informatie, bekeken pagina's, tijd doorgebracht op pagina's of in apps, aangeklikte links en conversie informatie. Deze informatie kan door ons en anderen worden gebruikt om, onder andere, gegevens te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, advertenties en inhoud te leveren die gericht zijn op uw interesses in onze Diensten en andere websites, en uw online activiteiten beter te begrijpen. Ga voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties, of om u af te melden voor het gebruik van uw surfgegevens voor reclame op basis van gedrag, naar www.aboutads.info/choices. We kunnen ook samenwerken met derden om u advertenties aan te bieden als onderdeel van een aangepaste campagne op andere websites of platforms. Als u niet wilt dat informatie over u op deze manier wordt gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via een van de contactmethoden in Sectie 16 hieronder.

 

 1. Online privacybeleid voor kinderen.

RE.DOCTOR vindt het bijzonder belangrijk om de privacy van minderjarigen online te beschermen. RE.DOCTOR definieert een "minderjarige" als een persoon jonger dan 13 jaar. RE.DOCTOR verzamelt niet bewust persoonlijke informatie over minderjarige gebruikers zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd en deelt niet bewust persoonlijke informatie over minderjarige gebruikers met derden zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Als we ontdekken dat we Persoonlijke Informatie rechtstreeks hebben ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar, zullen we die informatie alleen gebruiken om rechtstreeks aan dat kind (of zijn of haar ouder of wettelijke voogd) te reageren om het kind te informeren dat hij of zij de Diensten niet kan gebruiken en zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijke informatie te verwijderen.

 1. Uw Californische privacyrechten.

De California Consumer Privacy Act (CCPA), van kracht op 1 januari 2020, verleent inwoners van Californië bepaalde privacyrechten met betrekking tot hun Persoonlijke Informatie. Als u een inwoner van Californië bent die onder de bescherming van de CCPA valt, hebt u de volgende rechten voor zover de wet dat vereist:

Het recht om te weten.   U hebt het recht te weten (i) welke Persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken, bekendmaken of verkopen; en (ii) welke categorieën Persoonsgegevens wij over u hebben verzameld in de afgelopen 12 maanden, de bronnen voor die Persoonsgegevens, het zakelijke doel waarvoor die Persoonsgegevens zijn verzameld, de categorieën van die Persoonsgegevens die zijn gedeeld of verkocht, de categorieën van derden met wie die Persoonsgegevens zijn gedeeld of verkocht, en het zakelijke doel waarvoor die Persoonsgegevens zijn gedeeld of verkocht.

Het recht op toegang. U hebt het recht op toegang tot een kopie van de specifieke Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, voor zover vereist door de CCPA. U kunt deze kopie per post of elektronisch aanvragen.

Het recht op verwijdering.  U heeft het recht om te verzoeken dat wij de Persoonlijke Informatie die wij of een derde partij met wie wij uw Persoonlijke Informatie hebben gedeeld, over u bewaren, verwijderen in de mate die vereist wordt door de CCPA. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij of de derde partij niet in staat zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen, zoals wanneer wij moeten voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of een transactie moeten voltooien waarvoor uw Persoonsgegevens zijn verzameld of wanneer wij uw identiteit niet kunnen verifiëren. Indien wij niet aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen, laten wij u weten waarom.

Het recht om af te zien van de verkoop van uw Persoonlijke Informatie. RE.DOCTOR verkoopt geen persoonlijke informatie die wij over u verzamelen en zal dat ook niet doen.

Het recht op gelijke dienstverlening. Als u ervoor kiest een van uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, zullen wij u op geen enkele wijze discrimineren. Als u bepaalde rechten uitoefent, zoals het verwijderen van uw account, is het mogelijk dat u bepaalde functies van de Services niet kunt gebruiken of openen.

Als u een inwoner van Californië bent en een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met (877) 999-9563of via een van de contactmethoden in Sectie 16 hieronder. Een gemachtigde vertegenwoordiger kan deze rechten namens u uitoefenen op voorwaarde dat hij/zij een volmacht of een ander juridisch bindend document overlegt waaruit de bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt. Houd er rekening mee dat wij u of uw gemachtigde vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijke identificatiegegevens om de identiteit van u/uw vertegenwoordiger te verifiëren wanneer uw rechten worden uitgeoefend. Merk verder op dat: (a) als wij uw Persoonlijke Informatie namens een derde partij bewaren, wij u naar die derde partij kunnen verwijzen om uw rechten uit te oefenen; en (b) bepaalde zorgverleners en informatie, zoals Beschermde Gezondheidsinformatie en "Medische Informatie? (zoals gedefinieerd in de California Confidentiality of Medical Information Act), kunnen worden vrijgesteld van de CCPA. Dit betekent dat wij en bepaalde zorgverleners mogelijk niet verplicht zijn de bovenstaande rechten te honoreren en in plaats daarvan voldoen aan onze verplichtingen onder andere wetten, zoals HIPAA en de Confidentiality of Medical Information Act. Wij zullen reageren op een verzoek om rechten uit te oefenen onder de CCPA in overeenstemming met het tijdsbestek en de procedure die vereist zijn onder de CCPA. Als we een verzoek afwijzen, zullen we de basis voor de afwijzing uitleggen.

RE.DOCTOR biedt geen financiële prikkels of prijsverschillen in ruil voor het bewaren of verkopen van Persoonsgegevens.

 

 1. Wijzigingen in dit beleid.

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Het beleid dat op onze Website en in onze App is geplaatst, wordt geacht het geldende beleid te zijn. Een actueel Beleid kan ook worden verkregen door contact met ons op te nemen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit Beleid met betrekking tot de manier waarop wij uw Persoonlijke Informatie of Persoonlijke Gezondheidsinformatie behandelen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via een bericht op onze website en op onze App, en/of per e-mail naar uw laatst bekende e-mailadres en zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen zoals vereist onder de toepasselijke privacywetgeving. Wij vermelden ook de datum waarop dit Beleid voor het laatst werd herzien bovenaan het Beleid. Het herziene Privacybeleid vervangt alle voorgaande versies.  

Als u na dergelijke wijzigingen de Diensten blijft bezoeken of gebruiken, wordt u geacht met deze wijzigingen in te stemmen. U bent ervoor verantwoordelijk dat wij een actueel, actief en afleverbaar e-mailadres voor u hebben en dat u dit Beleid regelmatig bezoekt om te controleren op wijzigingen. 

 

 1. Informatie corrigeren of bijwerken en toestemming intrekken.

Het is belangrijk dat de Persoonlijke Informatie en Persoonlijke Gezondheidsinformatie die wij over u bewaren accuraat en actueel is. De nauwkeurigheid, integriteit en volledigheid van uw Persoonlijke Informatie en Persoonlijke Gezondheidsinformatie die u in onze App invoert of iemand namens u in onze App laat invoeren, is uw verantwoordelijkheid. Houd ons op de hoogte als uw informatie verandert. Volgens de wet heeft u het recht om toegang te vragen tot de Persoonlijke Informatie en Persoonlijke Gezondheidsinformatie die wij over u bewaren en om deze te corrigeren. U kunt contact met ons opnemen als u uw Persoonlijke informatie of Persoonlijke Gezondheidsinformatie wilt inzien, controleren, corrigeren of uw toestemming voor het gebruik ervan wilt intrekken. Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens opvragen ter verificatie van de identiteit van de persoon die toegang wenst tot zijn/haar persoonsgegevens of persoonlijke gezondheidsinformatie. 

Wij kunnen niet ingaan op een verzoek om informatie in te zien of te wijzigen als wij van mening zijn dat:

 • De identiteit van de persoon die om toegang verzoekt kan niet worden bevestigd;
 • De informatie is niet gemakkelijk terug te vinden en de last of de kosten van het verstrekken ervan zouden niet in verhouding staan tot de aard of de waarde van de informatie;
 • De gevraagde informatie bestaat niet, wordt niet bewaard of kan niet worden gevonden;
 • Openbaarmaking van de informatie zou de vertrouwelijkheid van een andere persoon in gevaar brengen of de veiligheid van een andere persoon bedreigen; en/of
 • Niet-openbaarmaking van de informatie is wettelijk verplicht of toegestaan.

Wanneer een verzoek om toegang tot informatie wordt gedaan, behoudt RE.DOCTOR zich het recht voor om, ter bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen, de communicatie te verifiëren, ook met uw bevoegde verstrekker, alvorens actie te ondernemen. Wanneer een verzoek om toegang tot of wijziging van persoonlijke informatie of persoonlijke gezondheidsinformatie wordt afgewezen, zal de persoon die het verzoek indient worden voorzien van de reden(en) voor het afwijzen van het verzoek, behoudens wettelijke of regelgevende beperkingen.

 

 

 1. Grensoverschrijdende overschrijvingen.

De Diensten zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in de Verenigde Staten van Amerika. RE.DOCTOR is gevestigd en werkt in de Verenigde Staten van Amerika (V.S.), en de Amerikaanse wetgeving is van toepassing op alle zaken die betrekking hebben op onze diensten. Als u onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt van buiten de VS, wordt u erop gewezen dat (i) alle informatie die u aan ons verstrekt of die wij automatisch verzamelen, zal worden overgedragen naar de VS; en (ii) dat u door het gebruik van onze diensten of het verstrekken van informatie uitdrukkelijk toestemming geeft voor de overdracht naar en de daaropvolgende verwerking in de VS in overeenstemming met de Amerikaanse wetgeving en dit privacybeleid.

 

 1. Contacteer ons.

Als u een exemplaar van dit privacybeleid wilt aanvragen of als u vragen hebt over de privacypraktijken van RE.DOCTOR of als u opheldering wilt over iets in dit beleid, kunt u contact opnemen met:

RE.DOCTOR LLC
 (a) per post, naar het postadres 30 N. Gould Street, Sheridan, WY 82801.
 (b) telefonisch op (877) 999-9563of
 (c) per e-mail, via het e-mailadres [email protected]

 

Licentie - EULA

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("Overeenkomst")

Laatst bijgewerkt: 29 juli 2022

Lees deze Eindgebruikersovereenkomst zorgvuldig door voordat u op de knop "Ik ga akkoord" klikt, RE.DOCTOR downloadt of gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze Eindgebruikersovereenkomst:

Overeenkomst betekent deze Eindgebruikerslicentieovereenkomst die de volledige overeenkomst vormt tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Applicatie. Toepassing betekent het door het bedrijf geleverde softwareprogramma dat u naar een apparaat hebt gedownload, genaamd RE.DOCTOR

Bedrijf (in deze overeenkomst aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze") verwijst naar RE.DOCTOR, 30 N. Gould Street, Sheridan, WY 82801.

Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door U geplaatst, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar gemaakt kan worden, ongeacht de vorm van die inhoud.

Land verwijst naar: Wyoming, Verenigde Staten

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Applicatie, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Diensten van derden betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, toepassingen en andere productdiensten) geleverd door een derde die door de Applicatie kan worden weergegeven, opgenomen of ter beschikking gesteld.

Jij betekent de persoon die toegang heeft tot de Applicatie of deze gebruikt, of het bedrijf of de andere juridische entiteit namens welke die persoon toegang heeft tot de Applicatie of deze gebruikt, naargelang het geval.

Erkenning

Door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken, de Applicatie te downloaden of te gebruiken, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Indien U niet instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst, klik dan niet op de knop "Ik ga akkoord", download of gebruik de Applicatie niet.

Deze Overeenkomst is een juridisch document tussen U en het Bedrijf en regelt uw gebruik van de door het Bedrijf aan U ter beschikking gestelde Applicatie.

De Applicatie wordt door het Bedrijf aan U in licentie gegeven, niet verkocht, voor gebruik strikt overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Licentie

Reikwijdte van de vergunning

Het Bedrijf verleent U een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de Applicatie strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

De licentie die door het Bedrijf aan U wordt verleend is uitsluitend bedoeld voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Diensten van derden

De Applicatie kan inhoud van derden weergeven, bevatten of beschikbaar maken (met inbegrip van gegevens, informatie, toepassingen en andere productdiensten) of links naar websites of diensten van derden bevatten.

U erkent en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor Diensten van derden, met inbegrip van hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens U of enige andere persoon of entiteit voor Diensten van Derden en zal deze ook niet hebben.

U dient zich bij het gebruik van de Applicatie te houden aan de toepasselijke voorwaarden van derden. Diensten van derden en koppelingen daarnaar worden uitsluitend voor Uw gemak aangeboden en U betreedt en gebruikt deze geheel op eigen risico en met inachtneming van de Voorwaarden van die derden.

Termijn en beëindiging

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door U of het Bedrijf wordt beëindigd. Het Bedrijf kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze Overeenkomst opschorten of beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van het Bedrijf, in het geval u enige bepaling van deze Overeenkomst niet nakomt. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de Applicatie en alle kopieën daarvan van uw Apparaat of van uw computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze Overeenkomst zult U alle gebruik van de Applicatie staken en alle kopieën van de Applicatie van uw Apparaat verwijderen.

Beëindiging van deze Overeenkomst beperkt niet de rechten of rechtsmiddelen van het Bedrijf in geval van schending door U (gedurende de looptijd van deze Overeenkomst) van een van uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord het Bedrijf en zijn moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, als gevolg van of voortvloeiend uit uw: (a) gebruik van de Applicatie; (b) schending van deze Overeenkomst of een wet of voorschrift; of (c) schending van enig recht van een derde.

Geen garanties

De Applicatie wordt aan U verstrekt "ALS ZODANIG" en "ALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf namens zichzelf en namens de aan haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Applicatie, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging, dat de Applicatie aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of vrij van fouten zal zijn, of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk of impliciet: (i) ten aanzien van de werking of beschikbaarheid van de Applicatie, of de daarin opgenomen informatie, inhoud en materialen of producten; (ii) dat de Applicatie ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van via de Applicatie verstrekte informatie of inhoud; of (iv) dat de Applicatie, haar servers, de inhoud, of de door of namens het Bedrijf verzonden e-mails vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in dit hoofdstuk worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit onder het toepasselijke recht uitvoerbaar is. Voor zover er een wettelijke garantie bestaat die niet kan worden afgewezen, is alleen het Bedrijf verantwoordelijk voor deze garantie.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen lijden, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers uit hoofde van enige bepaling van deze Overeenkomst en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk voor de Applicatie of via de Applicatie heeft betaald of 100 USD indien U niets via de Applicatie heeft gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enigerlei bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, bedrijfsonderbreking, persoonlijk letsel verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Applicatie, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Applicatie, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien het middel zijn wezenlijke doel mist.

Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op U van toepassing is.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal die bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van die bepaling te verwezenlijken, voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Ontheffing

Behoudens het hierin bepaalde heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die nakoming op een later tijdstip te verlangen, noch zal het afstand doen van een schending een afstand doen van een latere schending inhouden.

Productclaims

Het Bedrijf geeft geen garanties met betrekking tot de Applicatie.

Wettelijke naleving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een "terrorisme ondersteunend" land, en (ii) u niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering van de Verenigde Staten.

Wijzigingen in deze overeenkomst

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen wij ten minste 30 dagen van tevoren kennis geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door het Bedrijf bepaald.

Door de toegang tot of het gebruik van de Applicatie voort te zetten nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, stemt U ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien U niet instemt met de nieuwe voorwaarden, bent U niet langer bevoegd de Applicatie te gebruiken.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst en uw gebruik van de Applicatie worden beheerst door de wetten van het Land, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht. Uw gebruik van de Applicatie kan tevens onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Volledige overeenkomst

De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen U en het Bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen U en het Bedrijf.

U kunt worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn wanneer U andere diensten van het Bedrijf gebruikt of koopt, die het Bedrijf aan U zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.

Contacteer ons

Indien U vragen heeft over deze Overeenkomst, kunt U contact met ons opnemen:

Neem contact op voor elke vorm van hulp en informatie

Roep om hulp:

Noord-Amerika: +1-833-940-0061

Europa: +995-598-230-563

Mail ons voor informatie

Onze oplossingen zijn geen vervanging voor een zorgverlener en onze oplossing stelt geen diagnose, voorkomt of biedt geen behandeling voor enige vorm van ziekte of aandoening.

Nederlands