Örnek Olay İncelemesi: Müşteri Katılımı ve Dönüşümü için Sağlık Verilerinden Yararlanma - RE.DOCTOR

Hayati Belirtiler TaramasıDerin ÖğrenmeTOIÖrnek Olay İncelemesi: Müşteri Etkileşimi ve Dönüşümü için Sağlık Verilerinden Yararlanma
sigorta çapraz satışı

Örnek Olay İncelemesi: Müşteri Etkileşimi ve Dönüşümü için Sağlık Verilerinden Yararlanma

Şirket: Saygın Ulusal Sigortacı

Amaç: Müşteriler tarafından sağlanan sağlık verileriyle kişiselleştirilmiş çapraz satış etkileşimi yoluyla mevcut poliçe sahiplerini sağlık sigortası poliçe sahiplerine dönüştürün.

I. Giriş

 • Şirket, genel hayat ürünleri ve araç sigortası ürünleri için geniş bir poliçe sahibi tabanına sahiptir, ancak sağlık sigortası poliçe sahiplerinin oranı nispeten düşüktür.
 • Büyümek ve kârlılığı artırmak için şirketin sağlık sigortası poliçe sahibi tabanını büyütmesi önemliydi.
 • Sağlık sigortası poliçesi sahiplerinin oranı toplam poliçelerin 10%'sinden daha azdı.

II. Zorluklar ve Fırsatlar

 • Kamulaştırılmış sağlık güvencesinin mevcudiyeti nedeniyle, özel sağlık sigortasına duyulan ihtiyaç düşüktür.
 • Kamu ve özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlanan sağlık hizmetlerinin kalitesi arasında çok az fark vardır.
 • Poliçe sahiplerine kendi hayati bulgularını toplama fırsatı sunarak, sağlık hizmeti ihtiyaçlarını daha iyi ölçebilirler.

III. Önerilen Çözüm

 • RE.DOCTOR SDK'yı şirket uygulamalarına entegre ederek, poliçe sahipleri sağlık verilerini gerçek zamanlı olarak görebilir ve şirketle paylaşmayı seçebilir.
 • RE.DOCTOR Yaşamsal bulgular sağlandı:
  • Talep verileriyle karşılaştırmak için veri toplama ve tahmine dayalı analiz yöntemleri
  • Sağlık riskleri ve ihtiyaçlarına göre segmentasyon ve hedefleme
  • Kişiselleştirilmiş iletişim kanallarının geliştirilmesi (örn. e-posta, uygulama bildirimleri)
  • Hedeflenen içerik ve teşviklerin oluşturulması (örn. eğitim kaynakları, sağlık ödülleri)
  • Geri bildirim mekanizmalarının ve müşteri desteğinin uygulanması

IV. Uygulama ve Ölçüm

 • RE.DOCTOR SDK, şirketlerin uygulamalarına entegre edildi ve kullanımı pazarlama yoluyla teşvik edildi.
 • Başarı için temel ölçütler:
  • Sağlık sigortası için talep ve tekliflerde artış
  • Mevcut poliçe sahiplerinden sağlık sigortası poliçe sahiplerine dönüşüm oranı
  • Müşteri memnuniyeti ve uygulama ile etkileşim
  • Veri odaklı yaklaşımın yatırım getirisi (ROI)

V. Sonuçlar ve Tartışma

 • Sağlık sigortası hasarlarındaki genel azalma 10%'yi aşarken, bazı segmentlerdeki azalma 25%'yi aşmıştır.
 • Sağlanan sağlık verilerinin tahmine dayalı analizini kullanarak çapraz satış başarısı önemli ölçüde arttı ve sağlık sigortası poliçe sahiplerinin sayısında 10 kat büyüme sağlandı.
 • Sağlık uygulamaları, eğitim ve hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak şirketin sigortalı duyarlılığında iyileşme.

VI. Sonuç

 • Sağlık verilerinin kolayca kaydedilmesi ve çapraz satış için kullanılması yaklaşımı önemli bir mali fayda sağlamaktadır.
 • Müşteri duyarlılığı ve elde tutma, sağlık hizmetleri sağlanarak geliştirilir.
 • Poliçe sahibi tarafından sağlanan verilerin daha fazla analiz edilmesi, yeni hizmetlerin ve iyileştirilmiş politikaların tasarlanmasını sağlayacaktır.

Dikkate alınan ek unsurlar:

 • Etik hususlar ve veri gizliliği düzenlemeleri.
 • Mevcut pazarlama ve satış kanalları ile entegrasyon.
 • Uzun vadeli ilişki kurma ve müşteriyi elde tutma stratejileri.Türkçe